Огляд, статті
До уваги суб’єктів підприємницької діяльності громадських організацій та об’єднань підприємців!

112Здійснюється Програма перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на період до 2015 року

Чернігівська регіональна робоча група Міжвідомчого центру з організації перепідготовки кадрів для сфери підприємництва у рамках заходів Програми проводить відбір кандидатів та надає рекомендації спеціалістам для участі у конкурсах на перепідготовку у вищих навчальних закладах України та на проходження стажування за кордоном.

Умови конкурсного відбору (згідно постанови КМУ від 30.08.2000 №1358 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2013р. №143).

        Головною метою Проекту "Підтримка "Української ініціативи" є забезпечення ефективної реалізації Програми, спрямованої на забезпечення підготовки сучасних керівників підприємств, сприяння модернізації економіки та процесам реструктуризації підприємств, розвитку підприємництва, інтеграції України в світову економіку, створення умов для встановлення та розвитку співробітництва між українськими та зарубіжними компаніями.

Програмою "Української ініціативи" передбачені наступні етапи підготовки менеджерів:

  • Щорічна шестимісячна (очна форма) та десятимісячна (очно-заочна (модульна) форма) перепідготовка за напрямами "Менеджмент і адміністрування" та "Економіка та підприємництво"  молодих (до 40 років) спеціалістів вищої і середньої ланок управління підприємств і організацій на базі відібраних за конкурсом  вищих навчальних закладів (ВНЗ).

Bипускники отримують диплом державного зразка про перепідготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст". Ця частина Програми фінансується з Державного бюджету України.

  • За результатами перепідготовки спеціалістам пропонується стажування на підприємствах країн з ринковою економікою.

Ця частина Програми здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги. (Всі видатки, пов'язані з перебуванням стажерів за кордоном, беруть на себе організатори стажувань.Міжнародні транспортні видатки в рамках програми оплачуються самими стажерами або підприємствами, що направили їх на стажування.)

 З умовами прийому та вимогами до кандидатів, зразками форм для заповнення  on-лайн можна ознайомитись на веб-сайтах:

 www.ukrini.org.ua          www.managerprogramm.de


 

Зовнішня торгівля товарами підприємств Чернігівщини за результатами одинадцяти місяців 2014 року

         За результатами одинадцяти місяців 2014 року підприємства Чернігівщини здійснювали зовнішню торгівлю з партнерами з 118 країн світу.

          Експортовано товарів на 640,8 млн. дол. США, що на 28,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

          До області надійшло товарів на 7,9% менше, ніж у минулому році (492,3 млн.дол. США).

          Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 148,5 млн.дол. США

          На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи:

          000014.11.[1]

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі 

     За результатами січня-листопада 2013 року підприємства області поставляли більше половини обласного експорту до країн СНД (54%), тоді як до країн ЄС та Азії 26,3% та 15,1% відповідно.

     В свою чергу з країн СНД до області надходило 39% від всього імпорту, а з країн ЄС, Азії та Америки 36,3%, 13,7% та 7,7% відповідно.

00001113У 2014 році географія поставок дещо змінилась.

00000zz   Експорт товарів  

   Так експорт до країн СНД формував 40,6% загальнообласного показника, та зменшився на 3% відповідно до аналогічного періоду минулого року.

   Найбільші експортні поставки серед країн СНД:

   0000snd

  При цьому збільшився експорт до:

  - Вірменії (+54,9%), 

  - Азербайджану (+33,6%),

  - Таджикистану (+27,6%),

  - Туркменістану (+7,5%),

  - Казахстану (+4,2%).

  Зменшилися поставки до:

  - Киргистану (-11,9%),

  - Республіки Білорусь (-11,8%),

  - Російської Федерації (-10%),  

  - Узбекистану (-6,5%). 

  Поставки товарів до ЄС склали 32,6% загальнообласного експорту та збільшилися в 1,6 разів відповідно до січня-листопада 2013 року.

  Серед країн ЄС найбільші поставки товарів надходили до:

  0000eu3

  При цьому значно зріс експорт до:

  - Великобританії (у  7,4 разів),

  - Фінляндії (у 4,9 разів), 

  - Литви (у 4,6 разів),

  - Бельгії (у3,1 рази),

  - Німеччини (у 3 рази),

  - Чехії (у 2,6 разів), 

  - Нідерландів (у 2,4 разів),

  - Хорватії (у 2,1 рази),

  - Латвії (у 1,8 разів),

  - Угорщини (у 1,7 разів),

  - Іспанії (+56,1%),

  - Італії (+42,7%),

  - Польщі (+34%),

  - Болгарії (+16%),

  - Румунії (+17,5%).

  Експорт до країн Азії збільшився в 1,8 разів, а його частка в загальнообласному значенні склала 21,2%.

  Основними парнерами в експорті серед відповідних країн були:

 0000azia

  Збільшення обсягу експорту до країн Азії відбулося за рахунок росту експорту до:

  - Ірану (у 12,6 разів),

  - Кореї, Республіки (у 11 разів),

  - Індії (у 6,6 разів), 

  - Ізраїлю (у 4 рази), 

  - Грузії (+35,5%),

  - Лівану (+34,4%),

  - Японії (+33,5%),

  - Туреччини (+21%).

Імпорт товарів    

  Імпорт з країн СНД скоротився на 40% і його частка в загальнообласному показнику склала 25,4%.

0000snd2

  Поставки з країн ЄС збільшилися на 6% і формували 41,7% загальнообласного показника.

  Найбільші поставки товарів були з:

  0000eui

  При цьому, зросли надходження з:

  - Хорватії (+46,0%),

  - Великої Британії (+39%),

  - Німеччини (+34,4%),

  - Нідерландів (+27,8%),

  - Італія (+22,1%),

  - Фінляндії (+20,6%).

  Імпорт з країн Азії формував 17,7% загальнообласного показника і відповідно до аналогічного періоду 2013 року зріс на 19,3%.

  Основними імпортерами з країн Азії були:

  0000aziai.[1]

  Збільшився імпорт з:

  - Малайзії (у 4,5 разів),

  - Пакистану (у 4,5 разів),

  - Таїланду (у 3,7 разів),

  - Бангладешу (у 3 рази),

  - Китаю (у 2,1 рази).

  При цьому зменшились надходження з:

  - Кореї, Республіки (у 2,7 разів),

  - В'єтнаму (-44,6%),

  - Індії (-33,2%),

  - Японії (-8,4%),

  -  Ізраїлю (-7,6%).

  Імпорт з країн Африки зріс на 33,1% , формуючи 3% загальнообласного імпорту.

  Основними імпортерами з країн Африки були:

  0000africa

  Надходження з країн Америки становили 11% загальнообласного імпорту і відповідно до січня-листопада 2013 року зросли на 30,4%.

  Основними імпортерами серед країн Америки були:

  0000usa 

Товарна структура зовнішньої торгівлі

00001142

Порівняно з аналогічним періодом 2013 року у звітному періоді збільшився експорт:

  - олій рослинних (у 2 рази),

  - зернових культур (у 1,9 разів),

  - готових харчових продуктів (+16,6%),

  - деревини й виробів із неї (+13,5%),

  - взуття (+12,7%),  

  - молока та молочних продуктів (+10,3%),

  - виробів із паперу та картону (+5,4%),

  - насіння і плодів олійних рослин (+3,9%).

В той же час зменшилися поставки:

  – текстильних матеріалів та текстильних виробів (-8,2%),

  - котлів, машин (-15,9%),

  - електричних машин (-26,9%).

Збільшився імпорт:

  - продукції рослинного походження (у 6 разів),

  - котлів, машин (+17,8%),

  - текстильних матеріалів та текстильних виробів (+15,4%),

  - паперу та картону (+11,6%).

Зменшилися надходження:

  – готових харчових продуктів (-10,7%),

  - полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них (-18,7%),

  - продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості (у 2,1 рази). 


 

 

Інформаційний бюлетень

0000sot2Короткий огляд випуску:

ЄС: зміна вимог до безпеки миючих засобів

У першій половині грудня 2014 року Європейський Союз проінформував СОТ про ухвалення 5 грудня 2014 року  змін до Регламенту (EC) № 1272/2008 Європейського парламенту й Ради щодо класифікації, маркування та упаковки речовин і сумішей. Документ передбачає запровадження додаткових вимог до безпеки, що стосуються небезпечних рідких миючих засобів, призначених для прання, які продаються у розчинній упаковці. Документ набув чинності 27 грудня 2014 року.

Грузія: ухвалення технічного регламенту щодо тютюнових виробів

У першій половині грудня 2014 року Грузія оприлюднила повідомлення про ухвалення 5 вересня 2014 року Технічного регламенту, що містить вимоги до допустимого вмісту інгредієнтів у тютюнових виробах, а також упаковки цієї категорії товарів, призначених для продажу в Грузії. Документ набув чинності 9 вересня 2014 року.

Республіка Корея: зміна стандартів щодо продуктів харчування

У першій декаді січня 2015 року Республіка Корея (Південна Корея) проінформувала СОТ про розробку Проекту змін до стандартів і технічних умов щодо харчових продуктів. Термін ухвалення документу та  набуття його чинності буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 10 березня 2015 року.

Джерело


 

Россільгоспнагляд ввів додаткову перевірку сертифікатів на транзитні вантажі з України

300x900_1421846481Россільгоспнагляд ввів додаткову перевірку ветеринарних і фітосанітарних сертифікатів, що супроводжують транзитні піднаглядні вантажі з України. Це захід пов'язаний із забороною Україною транзиту інкубаційних яєць з Туреччини в РФ.

"В даний час на всіх ділянках російського кордону, де є наші ветеринарні та фітосанітарні інспектори, йде додаткова перевірка супровідних документів на транзитні українські піднаглядні вантажі", - повідомили в Россільгоспнагляді.

Він не виключив, що цей захід став відповіддю на заборону Україною на транзит в РФ інкубаційних яєць з Туреччини.

Керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт підтвердив, що проблема з поставками яєць з Туреччини через Україну існує.

"Ми звернулися до українських колег з проханням провести переговори з цього питання, - сказав він. - Одночасно прийнято рішення про повторну перевірку автентичності всіх сертифікатів, які супроводжують українські транзитні вантажі".

Україна заборонила транзит інкубаційних яєць з Туреччини в Росію. У зв'язку з цим Россільгоспнагляд рекомендував постачальникам використовувати інші маршрути.

Джерело


 

Україна ввела заборону на імпорт пива та продуктів харчування з РФ

banned-corporate-videosЦього тижня вступили в силу санкції Мінекономіки у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності (заборона імпорту) 19 російських пивоварних і продуктових компаній.

Підставою стали листи СБУ про порушення цими виробниками ст. 40 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів":

Стаття 40. Харчові продукти, Заборонені до імпорту

Забороняється імпорт харчових продуктів, які є небезпечними, непридатними до споживання, неправильно маркованими або такими, що не відповідають технічним регламентам або санітарним заходам.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/parao669#o669

Заборона діє до усунення порушень, але не більше 3 місяців. Санкції були введені наказом від 25 листопада 2014 року і виступили в силу через 40 днів.

Джерело


 

<1 2 ... 192 193 194 195 196 197 198 199