UA
Огляд, статті
Стан зовнішньої торгівлі товарами в області за результатами 11 місяців 2009 року

У січні-листопаді 2009р. обсяг експорту товарів становив 268,8 млн.дол.США, що складає 68,2% проти рівня січня-листопада 2008р., імпорту - відповідно, 282,5 млн.дол.США та 81,1%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 13,7 млн.дол. (у січні-листопаді 2008р. - позитивне - 45,7 млн.дол.).

Зовнішньою торгівлею товарами займалися 332 підприємства та організації області. Партнерами їх були 103 країни світу (з них 26 країн ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів, Прилуки та Корюківського району. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 81,0%, імпорту - 93,3%.

Експорт країнам СНД становив 62,5% загального обсягу області, країнам ЄС - 18,4%, іншим країнам світу - 19,1%.

Товари з області експортувалися до 86 країн світу. Переважаючу частку (79,8%) товарів відправляли до Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Італії, Грузії, Туреччини, Литви, Польщі, Франції, Туркменістану, Німеччини та Казахстану.

Основу товарної структури експорту становили вироби з паперу та картону, готові харчові продукти, текстиль та вироби з нього, продукти рослинного походження, деревина і вироби з неї, молоко та молочні продукти, котли, машини, апарати і механічні пристрої, полімерні матеріали, пластмаси та взуття. Їх частка в загальному обсязі експорту становила 88,3%.

Імпортовано в область 46,7% всіх товарів із країн Європейського Союзу, 28,9% - з країн СНД, 24,4% - з решти країн.

Товари надходили із 72 країн світу, вагома частка (77,7%) - з Німеччини, Російської Федерації, Бразілії, Білорусі, Сполученого Королівства, Італії, Індії, Бельґії, Нідерландів, Франції, Китаю та Туреччини.

У структурі імпорту 86,8% визначали готові харчові продукти, папір та картон, продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, текстиль та вироби з нього, полімерні матеріали, пластмаси, котли, машини, апарати і механічні пристрої.

Джерело: Головне управління статистики у Чернігівській області

Більш детальна інформація на http://chernigivstat.gov.ua/statdani/zovn/index.php


      В 2004 році забезпечено зростання обсягів зовнішньої торгівлі Чернігівської області. Загальний товарообіг товарів області склав 454,8 млн. дол. США, що на 10,0% більше у порівнянні з минулим роком. Обсяги експорту зросли на 15,8% і склали 245,4 млн. дол. США, імпорт зріс на 5,1% і склав 209,4 млн. дол. США. Склалось позитивне сальдо в розмірі 36,0 млн. дол. США.

      Зовнішньоекономічна діяльність здійснювалась з 96 країнами світу, головними партнерами області залишаються країни Європи (Німеччина, Польща, Литва, Франція, Швейцарія, Нідерланди, Латвія, Естонія), СНД (Російська Федерація, Білорусь), Туреччина в Азії, Малаві в Африці, США та Бразилія в Америці, Австралія в Австралії і Океанії.

      Більшість експортних поставок здійснюється до країн СНД – 49,1% у тому числі Російської Федерації – 38,8%, Білорусі – 4,7 %, Молдова – 2,2%. Питома вага країн Європи у загальному експорті складає – 38,9%, у тому числі Польщі – 19,5%, Литви – 4,5%, Німеччини –3,9%, Франції – 1,7%, Швейцарії – 1,7% від загального експорту товарів. На країни Азії та Америки припадає відповідно 7,0% та 3,5% загальнообласного експорту товарів. 

      Імпорт товарів з країн Європи складає 56,7%, СНД – 21,1%, Америки – 12,6%, Азії – 7,1%. Найбільші обсяги товарів імпортуються з Німеччини (25,7%), Російської Федерації (18,2%), США (6,1%), Бразилії (5,9%), Франції (5,0%), Польщі (3,4%), Сполученого Королівства (3,2%), Фінляндії (2,8%), Австрії (2,7%), Італії (2,7%).

      У товарній структурі експорту основні позиції займають текстиль та текстильні вироби (20,8%), мінеральні продукти (19,1%) папір та картон (18,1%), продукція харчової промисловості (7,0%). Основу імпорту складають продукція харчової промисловості (24,7%), де левову частку займає тютюн, машини та устаткування (18,3 %), папір та картон (15,7%), текстиль та текстильні вироби (12,0%).

Про питання інвестиційної діяльності на територіях приоритетного розвитку та спеціальних економічних зонах

 CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE

DECISION

from July, 26, 2000 N 1175

Kiev

About some questions of investment activity on territories of priority development and special economic areas

With the amendments and supplements borne
 by the decisions of Cabinet of Ministers of Ukraine
 from December, 28, 2000 N 1906,
 from July, 26, 2001 N 895,
 from September, 26, 2001 N 1264,
 from November, 16, 2001 N 1484,
 from November, 16, 2001 N 1485,
 from May, 17, 2002 N 658,
 from July, 11, 2002 N 964,
 from July, 23, 2002 N 1038,
from June, 27, 2003 N 973

Cabinet of Ministers of Ukraine DECREES:

1. To confirm the list of priority types of economic activity on territories of priority development of the Житомирської, Chernigov regions, Шостки Сумської region, on territory of the special economic area "Миколаїв", where the dedicaded mode of investment activity is set (it is added).

2. To bring in Ministers of Ukraine of change to the decisions of Cabinet, that is added.

3. To the ministry of economy:

to examine the results of introduction of the dedicaded modes of investment  activity on territories with the dedicaded mode of investment activity and special (free) economic areas and annually give to Cabinet of Ministers of Ukraine of suggestion about bringing of changes to the list of priority types of economic activity, marked in the point 1;

in the case of bringing of changes to Classification of types of the economic activity ДК 009-96 to give the proper suggestions to Cabinet of Ministers of Ukraine.

 

Prime minister of Ukraine  
V. Yushchenko


Інд. 27

 

IT IS RATIFIED
by the decision of Cabinet of Ministers of Ukraine
from July, 26, 2000 N 1175

 

LIST
priority types of economic activity on territories of priority development of the Zhytomyr, Chernigov regions, Shostka Sumy region, on territory of the special economic area "Mykolajiv", where the dedicaded mode of investment activity is set

Name of territory of priority development, special economic area  
Code pursuant to Classification of types of the economic activity ДК 009-96  
Type of economic activity

Zhytomyr region  
01.11  
Growing of potato, spinning cultures (flax) and cones I хмелю
primary treatment of spinning cultures
(exceptionally from domestic raw material)
 
13.20.7  
Booty and enrichment of titanic ore
 
14.11  
Booty to the stone for building
 
14.5  
Industries of extractive industry, not attributed to other groupments
 
15.13  
Production of meat products (exceptionally from domestic raw material)
 
15.51  
Production of milk products (exceptionally from domestic raw material)
 
15.83  
Production of the refined sugar (exceptionally from domestic raw material)
 
15.97  
Production of malt and malt extracts (exceptionally from domestic raw material)
 
17.25.9  
Production of fabrics from other materials
 
19.1  
Ґрунтування and tanning of skin
 
20.1  
Sawing and planing production, impregnation of wood
 
20.3  
Production of carpenter and joiner's wares
 
20.20  
Production of wainscots
 
21.1  
Production of paper mass, paper and cardboard
 
21.2  
Production of wares from a paper and cardboard
 
24.16  
Position is eliminated 
 
24.3  
Production of varnishes and paints
 
24.63  
Production of essential oil (extracts I хмелю) - (exceptionally from domestic raw material)
 
24.70  
Production of artificial or synthetic fibres
 
25.21  
Production of plates, pipes and types from a plastic
 
25.22   
Production of container from plastics (production of sacks)
 
26.2  
Production of other ceramic wares not for building
 
26.7  
Treatment to the stone
 
29.12  
Production of pumps, compressors and hydraulic systems
 
29.13  
Production of faucets and valves
 
29.23  
Production of venting and cool industrial options
 
29.24  
Production of other machines of the common setting
 
29.3  
Production of agricultural machines
 
29.40  
Production of machine-tools
 
29.53  
Production of machines for redoing of сільгосппродуктів
 
29.7  
Production of domestic devices
 
40.10.3   
Position is eliminated 
 
45.21.1  
Common building of buildings (new works, works from replacement, reconstructions and renewals)
 
14.22  
Booty of clay and kaolin
 
15.32  
Production of fruit and vegetable juices (exceptionally from domestic raw material)
 
15.71  
Production of the prepared forages for animals which are contained on farms (exceptionally from domestic raw material)
 
18.22  
Production of outerwear
 
24.15  
Production of mineral fertilizers and nitric connections
 
25.23  
Production of plastic equipment for building

Chernigov region  
01.11  
Growing of potato and spinning cultures (flax) (exceptionally from domestic raw material)
 
01.41  
Grant of services in the plant-grower
 
10.3  
Booty and agglomeration of peat
 
14.21  
Development of gravel and sand-pits
 
15.1  
Meat industry (exceptionally from domestic raw material)
 
15.51  
Production of milk products (exceptionally from domestic raw material)
 
15.62  
Production of starch and the starched products (exceptionally from domestic raw material)
 
17.14  
Preparation and spinning of flax yarn
 
17.40.1  
Position is eliminated
 
19.3  
Production of shoe (in part of production of child's shoe)
 
20  
Treatment of wood and production of wares from wood
 
21.12  
Production of paper and cardboard: superficial treatment (крейдування, laminating, stamping)
 
21.2  
Production of wares from  paper and cardboard
 
24.3  
Production of varnishes and paints (in part of production of printing-inks)
 
26.4  
Production of brick, clay tile
 
26.6  
Production of wares from a concrete and gypsum
 
26.11  
Position is eliminated
 
29.32.4  
Repair (specialized) of tractors and other agricultural machines
 
31.3  
Production of the isolated wire and cable (to beginning of пусконалагоджувальних works)
 
31.62  
Production of other electroequipment, not attributed to other groupments
 
37.2  
Treatment of non-metal scrap

Shostka
Sumy region
  
15.13  
Production of meat products (exceptionally from domestic raw material)
 
15.7  
Production of the prepared forages for animals (exceptionally from domestic raw material)
 
20  
Treatment of wood and wares from wood
 
24.1  
Production of base chemical goods
 
24.2  
Production of agricultural chemistry products
 
24.3  
Productions of varnishes and paints
 
24.6  
Production of other chemical products
 
25.2  
Redoing of plastic
 
26.1  
Production of glass and wares from glass
 
28.40  
Forging, punching, coinage; powder-like metallurgy
 
29.12  
Position is eliminated
 
29.60  
Production of live ammunitions
 
31  
Production of electric machines and apparatus
 
32.1  
Production of details of electronic equipment
 
37.20  
Treatment of non-metal scrap
 
40.10.1  
Production of electric power by thermal power-stations
 
40.3 
Production and distributing of heat
 
45.21  
Building of buildings
 
45.3 
Works from the equipment of buildings
 
45.4  
Works from completion of building
 
90 
Sewage disposal, cleaning up of streets and treatment of wastes

Special economic area "Mykolajiv"  
15.41.0  
Production of unrefined butter and fats (exceptionally from domestic raw material)
 
15.42.0  
Production of the refined butter and fats (exceptionally from domestic raw material)
 
15.61.1  
Production of flour (exceptionally from domestic raw material)
 
15.61.2  
Production of groats (exceptionally from domestic raw material)
 
20  
Treatment of wood and production of wares from wood
 
24.11  
Production of shale-gases
 
25.2  
Redoing of plastic
 
26.1  
Production of glass and wares from glass
 
29.1  
Production of mechanical equipment
 
29.2  
Production of other machines of the common setting
 
29.3  
Production of agricultural machines
 
29.4  
Production of machine-tools
 
29.52  
Production of machines for extractive industry and building
 
29.53  
Production of machines for redoing of сільгосппродуктів
 
29.56  
Production of the other machines of the special setting
 
The DL Subsection  
Production of electric and electronic equipment
 
34.3  
Production of equipment for cars
 
35.1  
Construction of ships
 
36.1  
Production of furniture
 
37  
Treatment of wastes
 
40.2  
Production and distributing of gaseous fuel
 
40.3  
Production and distributing of heat
 
41  
Collection, cleaning and distributing of water
 
45  
Building
 
63.11.0  
Transporting treatment of loads
 
63.12.0  
Складування 
 
64.2  
Communication
 
72  
Activity in the field of informatization for shipbuilding industry
 
73.1  
Research and developments in industry of engineering sciences natural and
 
80.22  
Професійно-технічна education
 
90  
Sewage disposal, cleaning up of streets and treatment of wastes


(list with the changes borne pursuant to the decisions
 Cabinet of Ministers of Ukraine from 28.12.2000 N 1906,
 from 26.09.2001 N 1264,
 from 16.11.2001 N 1484,
 from 16.11.2001 N 1485,
 from 17.05.2002 N 658,
 from 11.07.2002 N 964,
 from 23.07.2002 N 1038,
 from 27.06.2003 N 973)

 

IT IS RATIFIED
by the decision of Cabinet of Ministers of Ukraine
from July, 26, 2000 N 1175

 

CHANGES
that is brought in to the decisions of Cabinet of Ministers of Ukraine

1. List of priority types of economic activity on territory of the Закарпатської region, which the dedicaded mode of investment activity is set for, ratified by the decision of Cabinet of Ministers of Ukraine from April, 6, 1999 N 548 (Official announcer of Ukraine, in 1999, N 14, item 575), to lay out in such release:

 

"LIST
priority types of economic activity on territory of the Закарпатської region, which the dedicaded mode of investment activity is set for

Code pursuant to Classification of types of the economic activity ДК 009-96  
Type of economic activity

01.1  
Plant-grower

13.2  
Booty of ores of the coloured metals

14.3  
Booty of mineral raw material for chemical industry and production of mineral fertilizers

14.4  
Booty of salt

15.3  
Industrial redoing of garden trucks

17.7  
Production of wares from knitting and stocking fabrics

18.2  
Production of clothes with to текстилю

20.3  
Production of carpenter and joiner's wares

36.1  
Production of furniture

40.10.3  
Production of electric power by the power stations hydroelectric

45  
Building

55.2  
Other places for the short-term residence

63.1  
Transporting treatment of loads and складування

63.2  
Functioning of transporting infrastructure

85.11.3  
Activity of санаторно-курортних organizations

92.61  
Exploitation of sporting routes and stadiums for employments winter sports".


2. The point 2 lost action

 (pursuant to the decision of Cabinet
 Ministers of Ukraine from 26.07.2001 N 895)

3. List of priority types of economic activity on territory of Kharkov, which the dedicaded mode of investment activity is set for, ratified by the decision of Cabinet of Ministers of Ukraine from November, 11, 1999 N 2076 (Official announcer of Ukraine, in 1999, N 46, item 2267), to lay out in such release:

 

"LIST
priority types of economic activity on territory of Kharkov, which the dedicaded mode of investment activity is set for

Code pursuant to Classification of types of the economic activity ДК 009-96  
Type of economic activity

15.1  
Meat industry

15.4  
Production grew fat

15.51  
Production of milk products

15.6  
Treatment of corn, I starch production

15.88  
Production of dietary products and dietary meal

15.97  
Production of malt and malt extracts

17.2  
Weaving production

17.52  
Production of ropes, twines, string and net linen

17.7  
Production of wares from knitting and stocking fabrics

19.1  
Prime coating and tanning of skin

19.2  
Production of skinning haberdashery and road wares

19.3  
Production of shoe

22.22  
Polygraphy activity not attributed to other groupments:
 
Seal of the products executed by the method of флексографічного seal

22.24  
Production of printing forms

24.4  
Pharmaceutical production

24.5  
Production of soap, perfume products, cleansing and polishing preparations

26.11  
Production of sheet glass

26.12  
Forming and treatment of sheet glass

26.15  
Production and treatment of other types of glass and wares from glass

28.30  
Production of нагрівальних caldrons, except for the activity related to production of nuclear reactors

28.71  
Production of barrels and other similar metallic capacities: production of кегів

29.1  
Production of mechanical equipment

29.2  
Production of other machines of the common setting

29.3  
Production of agricultural machines

29.4  
Production of machine-tools

29.5  
Production of other machines of the special setting

The DL Subsection  
Production of electric and electronic устатковання

34.10  
Production of motor transport, except for the activity related to passenger car production

35.2  
Production of railway and streetcar locomotives and rolling stock

35.3  
Construction of air and space aircraft

35.42  
Production of bicycles

36.1  
Production of furniture

40.10.1  
Production of electric power by thermal power-stations

40.3  
Production and distributing of heat

41  
Collection, cleaning and distributing of water

45.2  
Building of the completed buildings; civil building

63.2  
Functioning of transporting infrastructure

64.2  
Communication

73.1  
Research and developments in industry of engineering sciences natural and

90  
Sewage disposal, cleaning up of streets and treatment of wastes".


4. List of priority types of economic activity on territory of priority development in the Волинській region, ratified by the decision of Cabinet of Ministers of Ukraine from December, 6, 1999 N 2210 (Official announcer of Ukraine, in 1999, N 49, item 2407), to lay out in such release:

 

"LIST
priority types of economic activity on territory of priority development in the Волинській region

Code pursuant to Classification of types of the economic activity ДК 009-96  
Type of economic activity

10.1  
Booty and agglomeration of anthracite coal

15.1  
Meat industry

15.3  
Industrial redoing of garden trucks

15.4  
Production grew fat

15.6  
Treatment of corn, I starch production

15.86.1  
Redoing of tea

15.87  
Production of spicinesses

15.89  
Production of other food products not attributed to other groupments

15.98  
Production of mineral waters and cold tankards, except for production of coca-cola, пепсі-cola

17.4  
Production of wares with to текстилю

18.2  
Production of clothes with to текстилю

19.3  
Production of shoe

20.1  
Sawing and planing production, impregnation of wood

20.3  
Production of carpenter and joiner's wares

24.51  
Production of soap, детергентів, cleansing and polishing preparations

25.2  
Redoing of plastic

29.4  
Production of machine-tools

29.5  
Production of other machines of the special setting

29.7  
Production of domestic devices

31.1  
Production of engines, generators and transformers

32.3  
Production of apparatus for a record and recreation of sound and image

36.14.1  
Production of other types of furniture

40.10.1  
Production of electric power by thermal power-stations

40.10.5  
Distributing of electric power

40.20.1  
Production of gas

40.3  
Production and distributing of heat

41.0  
Collection, cleaning and distributing of water

45  
Building

64.2  
Communication".


____________

 

<1 2 ... 187 188 189 190 191 192 193 194