UA
Огляд, статті
Зовнішня торгівля товарами Чернігівської області за січень-травень 2013 року

За даними Головного управління статистики в Чернігівській області зовнішньоторговельний оборот товарами у січні-травні 2013 року склав         448,5 млн.дол.США, що на 9,5% більше минулорічного показника.

 

Обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 223,3 млн.дол.США та 225,2 млн.дол.США. Порівняно із січнем-травнем 2012 року експорт збільшився на 12,5%, імпорт - на 6,7%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 2,0 млн.дол.США (у січні-травні 2012р. сальдо було теж від’ємним і склало 12,6 млн.дол.).

 

 

 

Зовнішня торгівля товарами Чернігівської області за 5 місяців 2013 року. Аналітика

Перелік основних зовнішньоторговельних партнерів Чернігівської області

Структура експорту Чернігівської області

Структура імпорту Чернігівської області

Огляд зовнішньої торгівлі Чернігівської області у 2008 році

     У 2008 р. забезпечено зростання обсягів зовнішньої торгівлі Чернігівської області. Обіг товарами та послугами за результатами 2008 року склав 822,9 млн. дол. США, що на 24,3% більше порівняно з 2007р. При цьому обсяг експорту зріс на 16,0% і склав 425,3 млн. дол. США, обсяг імпорту збільшився на 34,7% і становив 397,6 млн. дол. США. Склалось позитивне сальдо в розмірі 27,7 млн. дол. США.
     Зовнішній обіг товарами
    У 2008 році обіг товарів підприємств області зріс на 23,7% і склав 797,0 млн. дол. США. При цьому обсяг експорту становив 418,6 млн. дол. США (+15,5%), а імпорту - 378,4 млн. дол. США (на 34,4% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 40,2 млн. дол. США проти 80,8 млн. дол. США у минулому році. Коефіцієнт покриття експортом імпорту - 1,10.
    Зовнішньою торгівлею товарами займалися більш, ніж 360 підприємств області з партнерами 98 країн світу (з них 25 країн-членів ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігова і Прилук та Корюківського району. Обсяг їх експорту склав 86,6% загальнообласного експорту, імпорт – 88,9% загальнообласного імпорту.
    Поставки товарів до 11 країн СНД формували 69,4% загального обсягу експорту і порівняно з 2007 роком збільшились на 20,3%. Серед країн СНД найбільші обсяги товарів експортовано до Російської Федерації (41,6%), Республіки Білорусь (14,3%) та Молдови (4,3%). До 10 країн СНД експорт товарів у 2008 році збільшився.
     Експорт до країн Європи у звітному періоді збільшився на 11% і склав 87,7 млн. дол. США (20,9% від загальнообласного експорту). Підприємства області експортували товари до 22 країн ЄС, до 12 з яких порівняно з попереднім роком експорт збільшився, зокрема, до Польщі, Німеччини, Франції, Литви, Латвії. Найбільші обсяги експорту надходили до Польщі (5,5% загальнообласного експорту), Італії (4,9%) та Німеччини (2,3%).
     Експорт до країн Америки, Азії та Африки становив, відповідно, 1,6%, 6,4% та 0,9% загальнообласного експорту. При цьому збільшився експорт до країн Африки (+2,5%) та зменшився до країн Азії (на 9,4%) і Америки (на 23,0%).
    Основу товарної структури експорту області, як і раніше, формували текстиль та вироби з нього (25,8% загальнообласного експорту), вироби з паперу та картону (22,0%), готові харчові продукти (8,1%), продукти рослинного походження (7,0%), механічне обладнання (6,2%), транспортні засоби та шляхове обладнання (6,0%), деревина та вироби з деревини (5,5%). 
    Імпортні поставки орієнтовані переважно на країни Європи (60,2% загальнообласного імпорту). У звітному періоді обсяг імпорту з країн Європи збільшився на 31,8%.
    Імпорт товарів до області надходив з 25 країн ЄС, із 18 з яких він збільшився. Домінуючу частку (46,2% загальнообласного імпорту) забезпечували Німеччина, Франція, Італія, Польща, Нідерланди, Сполучене Королівство та Румунія.
     Імпорт з країн СНД порівняно з минулим роком збільшився на 35,2 % і становив 20,7% від загальнообласного показника. Домінуючу частку (92,4%) надходжень з країн СНД,  як і в попередні роки, забезпечували прикордонні країни Російська Федерація та Білорусь. З 8 країн СНД, що імпортували товари  до області протягом 2008 року, у 7 даний показник збільшився.
     Серед решти країн світу збільшили на 44,9% свої поставки в область країни Азії (у т.ч. Туреччина, Китай, Індія, В’єтнам), на 60,5% - країни Америки (зокрема, з Бразилії та США). Проте, на 19,4% зменшилися поставки з країн Африки (Малаві, Зімбабве).
     У структурі імпорту найбільшу питому вагу мали механічне обладнання (18,5%), готові харчові продукти (18,2%), вироби з паперу та картону (13,6%), продукція хімічної промисловості (11,7%), полімерні матеріали та пластмаси (11,0%), текстиль та вироби з нього (9,9%).
      Зовнішня торгівля послугами
     За результатами 2008 року обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами в області становив 6,7 млн. дол. США, що в 1,6 рази більше, ніж рік тому, імпорт – 19,1 млн. дол. США (+40,7%). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило -12,4 млн. дол. США.  
     У зовнішній торгівлі послугами приймали участь 89 підприємств та організацій області з партнерами 80 країн світу (з них 26 країн-членів ЄС).
      Значну частку послуг експортовано країнам ЄС – на 3,8 млн. дол. США, що на 46,2% більше минулорічного показника. Країни СНД отримали послуг на 1,3 млн. дол. США (у 1,9 разів більше), до решти країн світу експорт послуг зріс у 2 рази і склав 1,6 млн. дол. США.
     Серед країн ЄС домінуючу частку (86,9%) послуг отримали партнери з Кіпру, Німеччини, Болгарії, Польщі та Румунії, країн СНД - Російської Федерації та Республіки Білорусь (92,9%), решти країн - США (36,4%), Південної Африки (26,8%) та Канади (19,0%).
       У структурі експорту домінували транспортні послуги (3,8 млн. дол. США), послуги, пов’язані з діяльністю у сфері інформатизації (1,0 млн. дол. США), з технічного контролю та аналізу (0,7 млн. дол. США), готелів та ресторанів (0,7 млн. дол. США), у сфері освіти (0,2 млн. дол. США).
      Відповідно до 2007 року у звітному періоді в 8,1 рази збільшився експорт послуг, пов’язаних з діяльністю у сфері інформатизації, в 1,9 разів – у сфері освіти, у 1,7 разів – транспорту, на 28,0% - готелів та ресторанів.
       Майже всі послуги іноземним партнерам надавали підприємства та організації міст Чернігова, Прилук (91,6%).
        Найбільші обсяги імпортованих послуг упродовж 2008 року надійшли з країн ЄС (на 12,6 млн. дол. США), що на 23,5% більше, ніж рік тому. З країн СНД отримано послуг на 2,4 млн. дол. США (+28,2%), з решти країн світу – 4,1 млн. дол. США (у 2,7 разів більше).
       З країн ЄС домінуюча частка (94,3%) послуг надано Сполученим Королівством (на 8,6 млн. дол. США), Німеччиною (1,8 млн. дол. США), Польщею (на 1,0 млн. дол. США) та Кіпром (на 0,4 млн. дол. США).
      Послуги з країн СНД визначав імпорт із Російської Федерації (86,2%). Вагома частка (91,9%) послуг, імпортованих із решти країн світу, належала США.
     У структурі іноземних послуг важливе місце займали послуги юридичним особам (38,9%), пов’язані з патентною діяльністю (23,8%), транспорту та зв’язку (10,5%), в обробній промисловості (8,8%), готелів і ресторанів (8,4%).
      Порівняно з 2007 роком, зріс імпорт послуг, пов’язаних з сертифікаційною діяльністю (у 23,2 рази), пов’язаних з патентною діяльністю (у 3,9 разів), транспорту та зв’язку (у 3,8 разів), готелів і ресторанів (на 19,6%).
      Закордонними послугами найбільше користувалися підприємства міст Чернігів та Прилуки, їх частка в загальнообласному обсязі складала 98%.
       Іноземні інвестиції
     Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.01.2009 року на 95 підприємствах області становив 94,4 млн. дол. США, що складає 84,3 дол. США на одного мешканця області.
      Протягом 2008 року іноземними інвесторами вкладено в розвиток економіки області близько  21,9 млн. дол. США.
     Залучення капіталу іноземних інвесторів у розрізі районів характеризується колосальною диспропорцією. За обсягами вкладеного капіталу провідне місце (43,7%) продовжують утримувати міста Прилуки (43,8 млн. дол. США) та Чернігів (25,8 млн. дол. США). В розрізі районів найбільші обсяги (12,5%) інвестицій залучено у Ріпкинський (5,0 млн. дол. США), Козелецький (3,0 млн. дол. США), Корюківський (2,3 млн. дол. США) та Чернігівський (1,4 млн. дол. США) райони.
      В економіку області надходив іноземний капітал від нерезидентів 32 країн світу (17 з яких - країни ЄС). Основну частину (87,4%) інвестицій вкладено інвесторами з країн ЄС, що перевищує обсяги інвестицій з інших країн світу у 7 разів.
    Значні обсяги залучено нерезидентами з Німеччини (46,3%), Польщі (9,5%), Нідерландів (8,5%), Болгарії (5,1%), Литви (4,9%), Віргінських островів, Британських (4,3%), Кіпру (3,1%).
     Найбільш інвестиційно привабливими для інвесторів у регіоні залишаються підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, в які спрямовано 45,6 млн. дол. США. У підприємства сільського господарства інвестовано 10,2 млн. дол. США, в хімічну та нафтохімічну промисловість – 7,8 млн. дол. США, в оптову торгівлю та посередництво – 5,5 млн. дол. США.

Огляд зовнішньої торгівлі Чернігівської області в 2007 році

У 2007 році відповідно до 2006 року зовнішній товарообіг підприємств області зріс на 13,4% і склав 647,9 млн. дол. США. При цьому обсяг експорту становив 362,5 млн. дол. США, що на 15,8% більше, ніж рік тому, а імпорту -  284,6 млн. дол. США (на 10,6% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 77,9 млн. дол. США проти 55,7 млн. дол. США у минулому році. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,27.
Зовнішньою торгівлею товарами займалися більш, ніж 360 підприємств області з партнерами 95 країн світу (з них всі 27 країн-членів ЄС). Активно працювали в цій галузі підприємства міст Чернігів і Прилуки та Корюківського району. Обсяг експорту їх склав 88% загальнообласного експорту, імпорт – 90,9% загальнообласного імпорту.
Поставки товарів до 11 країн СНД формували 66,6% загального обсягу експорту, і порівняно з 2006 роком збільшились на 31%. Серед країн СНД найбільші обсяги товарів експортовано до Російської Федерації (151,4 млн. дол. США), Республіки Білорусь (54,5 млн. дол. США) та Молдови (12,7 млн. дол. США). До 8 країн СНД експорт товарів у 2007 році збільшився.
Експорт до країн Європи відповідно до 2006 року зменшився на 1,4%, склавши 79 млн. дол. США, що становить 21,8% від загальнообласного експорту. Підприємства області експортували товари до 22 країн ЄС, до 13 з яких порівняно з відповідним періодом експорт збільшився,  зокрема, до Італії, Франції, Латвії. Найбільші обсяги експорту надходили до Італії (6,5% загальнообласного експорту), Польщі (3,8%) та Німеччини (2,2%).
Експорт до країн Америки, Азії та Африки становив відповідно 2,4%, 8,2% та 1,0% загальнообласного експорту. При цьому відповідно до попереднього року даний показник зменшився на 12,6% до Азії, на 10,0% до Африки та на 17,9% до Америки.
Основу товарної структури експорту області, як і раніше, формували текстиль та вироби з нього (33,2% загальнообласного експорту), вироби з паперу та картону (19,8%), деревина та вироби з деревини (7,1%), транспортні засоби та шляхове обладнання (7,1%), готові харчові продукти (5,7%), механічне обладнання (5,3%) та продукція тваринного і рослинного походження (7,0%).
Імпортні поставки орієнтовані переважно на країни Європи (60,8% загальнообласного імпорту). Порівняно з 2006 роком у звітному періоді обсяг імпорту з країн Європи збільшився на 9,3%. Імпорт товарів до області надходив з 25 країн ЄС, із 17 з яких імпорт збільшився. Домінуючу частку (45,5% загальнообласного імпорту) забезпечували Німеччина, Італія, Франція, Польща, Нідерланди, Сполучене Королівство.
Імпорт з країн СНД порівняно з минулим роком збільшився на 2,9 % і становив 21,4% загальнообласного імпорту. Домінуючу частку (85,2%) надходжень з країн СНД, як і в попередні роки, забезпечували прикордонні країни, Російська Федерація та Білорусь. З 7 країн СНД, що імпортували товари  у 2007 році до області, у 5 обсяг імпорту порівняно з 2006 роком збільшився.
Серед решти країн світу збільшили на 53,1% свої поставки в область країни Азії (у т.ч. Китай, Тайвань, Індонезія, В’єтнам), на 18,7% - країни Африки (Малаві, Зімбабве). Проте, на 5%  зменшилися поставки з Америки (зокрема, з Бразилії та  Канади).
У структурі імпорту 80,6% надходжень визначали готові харчові продукти, вироби з паперу та картону, продукція хімічної промисловості, механічне обладнання, текстиль та вироби з нього, полімерні матеріали та пластмаси.
Протягом 2007 року іноземними інвесторами вкладено в розвиток економіки області близько 24,1 млн. дол. США, що у 7 разів більше, ніж за минулий рік.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.01.2008 року  на 86 підприємствах області становив 88,6 млн. дол. США, що складає 78 дол. США на одного мешканця області (на 7 дол. США більше порівняно з   минулим роком).
Залучення капіталу іноземних інвесторів у розрізі районів характеризується колосальною диспропорцією. За обсягами вкладеного капіталу провідне місце (75,7%) продовжують утримувати міста Прилуки (44,3 млн. дол. США), Чернігів (22,8 млн. дол. США). В розрізі районів найбільші обсяги (13%) інвестицій залучено у Менський (4,2 млн. дол. США), Козелецький (2,7 млн. дол. США), Ріпкінський (2,3 млн. дол. США) та Корюківський (2,3 млн. дол. США) райони.
В економіку області надходив іноземний капітал від нерезидентів 28 країн світу (16 з яких - країни ЄС). Основну частину (85,7%) прямих інвестицій вклали інвестори з країн ЄС, що перевищує обсяги інвестицій з інших країн світу у 6 разів.
Значні обсяги інвестовано нерезидентами з Німеччини (49,2%), Кіпру (7,1%), Литви (5,3%), Віргінських островів, Британських (4,6%), Сполученого Королівства (4,4%).
Протягом року значно зросло надходження інвестицій з Нідерландів (у               35,4 разів), у 7,3 рази – з Литви, у 105,5 разів – з Латвії, у 20 разів – з Російської Федерації, у 3,3 рази – з Польщі.
Найбільш інвестиційно привабливими для інвесторів у нашому регіоні залишаються підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів, в які спрямовано 47,9 млн. дол. США. У підприємства сільського господарства інвестовано 10,9 млн. дол. США, в оптову торгівлю та посередництво – 5,8 млн. дол. США.

Огляд зовнішньої торгівлі Чернігівської області в 2006 році

Зовнішній товарообіг товарів станом на 01.01.2007р. склав 570,5 млн. дол. США, що на 14,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2005 року. При цьому обсяги експорту зросли на 24,8%, склавши 313,1 млн. дол. США, імпорт збільшився на 4,2%, склавши 257,4 млн. дол. США. За 2006 рік склалося позитивне сальдо у розмірі 55,7 млн. дол. США.
Серед 97 країн, з якими область підтримує торгівельні  відносини, головними партнерами залишаються:
  - країни СНД, зокрема, Росія, товарообіг з якою складає 28,8% загальнообласного товарообігу, Білорусь - 9,2%, Молдова - 1,3% та Азербайджан - 1,2%;
  - Європи, зокрема, Німеччина – 12,8%, Польща - 6,2%, Італія - 4,5%, Франція - 3,4%, Литва - 2,0%, Бельгія – 0,9%;
  - Азії, зокрема, Туреччина - 3,5%, Китай - 1,5%, Індія - 1,2%;
  - Африки, зокрема, Малаві - 0,2%;
  - Америки, зокрема, Бразилія -2,1% та США - 1,8%;
  - Австралії та Океанії (Нова Зеландія - 0,03%).
Головний діловий партнер області - Російська Федерація, товарообіг з якою за 2006 рік склав 164,2 млн. дол.США, що на 3,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Більшість експортних поставок здійснювались до країн СНД – 58,9%, в тому числі до Російської Федерації – 36,9% та Білорусі – 13,9%. Питома вага країн Європи у загальному експорті складає 25,6% (зокрема, Польщі – 8,0%, Італії – 4,1%, Німеччини – 2,8% та Литви – 2,3%). На країни Азії та Америки припадає відповідно 10,8% і 3,4%.
Імпорт з країн Європи складає 61,5%, СНД – 23,0%, Азії – 7,7%,  Америки – 5,9%, Африки – 1,8% загальнообласного імпорту товарів. Найбільші обсяги товарів імпортуються з Німеччини – 25,0%, Російської Федерації – 18,8%, Франції – 5,7%, Італії – 4,8%, Бразилії – 4,5% та Польщі – 4,1%.
У товарній структурі експорту основні позиції займають папір та картон (21,5%), текстильні матеріали (11,3%), нитки синтетичні або штучні (8,0%), енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки (6,8%), деревина та вироби з неї (5,9%), одяг текстильний (4,8%), вовна (3,8%).
На збільшення загальнообласного експорту вплинуло збільшення експорту паперу та картону (на 18,4%), текстильних матеріалів (на 78,5%), енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегону (на 54,5%), одягу текстильного (на 29,4%), молочної продукції (на 79,5%), полімерних матеріалів та пластмаси (на 85,1%) та хімічних штапельних волокон (на 56,8%). В той же час порівняно з 2005 роком у 2006 році скоротився експорт вовни (на 20,5%), зернових культур (на 5,6%), жирів та олії тваринного або рослинного походження (на 10,9%), м’яса та харчових субпродуктів (на 40,7%) та алкогольних і безалкогольних напоїв, оцту (на 42,1%).
Основу імпорту складають папір та картон (14,3%), котли, машини, апарати та механічні пристрої (12,7%), органічні хімічні з’єднання (9,6%), полімерні матеріали, пластмаси (7,5%), вовна (3,5%), хімічні штапельні волокна (3,4%).
Збільшення загальнообласного імпорту товарів відбулося за рахунок збільшення імпорту котлів, машин, апаратів та механічних пристроїв (на 11,6%), органічних хімічних сполук (на 70,8%), полімерних матеріалів та пластмас (на 16,8%), риби та ракоподібних (у 10,2 рази), ниток синтетичних або штучних (у 2,7 разів) та наземних танспортних засобів, крім залізничних (на 78,7%). Зменшився імпорт готових харчових продуктів (на 30,0%), паперу та картону (на 7,6%), вовни (на 20,9%), хімічних штапельних волокон (на 11,3%) тощо.
У територіальному вимірі найбільш активними на зовнішньому ринку були підприємства м. Чернігів, на які припадає 46,1% (262,8 млн. дол. США) сукупного зовнішньоторговельного обороту області, м. Прилуки – 23,4% (133,5 млн. дол.США) та Корюківського району – 19,8% (113,1 млн. дол. США). 

 

Огляд зовнішньої торгівлі Чернігівської області в 2005 році

В 2005 році забезпечено зростання обсягів зовнішньої торгівлі Чернігівської області. Загальний товарообіг товарів області склав 497,8 млн. дол. США, що на 9,5% більше у порівнянні з минулим роком. Обсяги експорту зросли на 2,2% і склали 250,8 млн. дол. США, імпорт зріс на 18,0% і склав 247,0 млн. дол. США. Склалось позитивне сальдо в розмірі 3,8 млн. дол. США.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснювалась з 94 країнами світу. Головними партнерами області є країни СНД (Російська Федерація, Білорусь), Європи (Німеччина, Польща, Литва, Франція, Італія, Нідерланди, Австрія), Туреччина в Азії, Малаві в Африці, США та Бразилія в Америці, Австралія в Австралії і Океанії.

Більшість експортних поставок здійснюється до країн СНД – 59,8%, у тому числі до Російської Федерації – 42,3%, Білорусі – 10,7%, Молдови – 2,1%. Питома вага країн Європи у загальному експорті складає – 23,9%, у тому числі Польщі – 6,9%, Литви – 3,8%, Німеччини –3,3%, Франції – 1,8%, Італії – 1,7%, Нідерландів – 1,3% від загального експорту товарів області. На країни Азії та Америки припадає відповідно 10,1% та 5,0% загальнообласного експорту товарів. Експорт до країн Африки склав 1,2%  загальнообласного показника.

Імпорт товарів з країн Європи складає 54,7%, СНД – 26,0%, Америки – 8,8%, Азії – 7,7%. Найбільші обсяги товарів імпортуються з Німеччини (24,0%), Російської Федерації (21,4%), Бразилії (6,3%), Польщі (6,2%), Франції (4,4%), Білорусі (3,7%), Італії (2,9%), Австрії (2,0%), Китаю (1,9%), Фінляндії (1,7%).

У товарній структурі експорту основні позиції займають папір та картон (22,6%), нитки з хімічних волокон (10,0%), текстильні матеріали (7,9%), деревина та вироби з неї (7,0%), вовна (6,0%). Основу імпорту складають тютюн (21,7%), папір та картон (16,2%), машини та устаткування (11,8%), пластмаси та вироби з них (6,7%), органічні хімічні з’єднання (5,9%).

<1 2 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 >