До уваги будівельних фірм, які бажають здійснювати будівельну діяльність на території СНД
Дата: 13.04.2010

      Зважаючи на продовження дії Угоди про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_020), пропонуємо скористатись можливостями, які вона надає, для подальшого розширення бізнесу та подолання кризових явищ.