Розпочато прийом заявок на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
Дата: 14.01.2021

Премія присуджується особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України протягом 2020 року. При цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.

Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. гривень кожна. 

Премія не присуджується повторно, а також за досягнення, за які особи відзначені державними нагородами.

Для здобуття Премії органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, які не мають статусу всеукраїнських, відокремлені підрозділи всеукраїнських громадських об’єднань, благодійні організації, місцеві або регіональні засоби масової інформації мають можливість подати  до 1 березня 2021 року не більше як на одну особу:

пропозиції про присудження Премії за затвердженою формою, (посилання на форму: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0710-16#n16 ) та інші документи про кандидата.

Повний пакет документів необхідно надсилати на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна 42, каб. 313а.

З деталями можна ознайомитись у постанові Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 №1333  (посилання: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1333-2007-%D0%BF).

Контакти:(044) 284-30-26.

Детальна інформація https://gurt.org.ua/news/grants/65730/