Підприємства області долучаються до євростандартів (коротка)
Дата: 21.10.2009

      З метою сприяння адаптації підприємств, організацій області до нових підходів, сучасних методів управління та господарювання, які відповідають міжнародним стандартам, для підвищення інформованості ділової спільноти,   20 жовтня 2009 року в м. Чернігові за підтримки обласної державної адміністрації відбувся семінар в рамках реалізації проекту Європейського Союзу «Технічна допомога українській інфраструктурі якості».
     Зазначений проект, що фінансується Європейським Союзом, передбачає інформування громадськості про особливості побудови системи технічного регулювання, має допомогти у зміцненні та модернізації інституцій забезпечення якості (всі аспекти метрології, стандартизації, випробувань, управління якістю, оцінки відповідності та акредитації).
      У семінарі взяли участь представники Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, міжнародні експерти, які мають досвід реформування систем технічного регулювання в країнах ЄС, а також фахівці головного управління економіки облдержадміністрації, державного підприємства «Чернігівстандартметрологія», представництва Держкомпідприємництва в області.
     До участі у семінарі були запрошені представники суб’єктів господарювання нашої області, що випускають продукцію, яка підлягає обов’язковій сертифікації, а також представники підприємств-експортерів, вищих учбових закладів.
     На семінарі було розглянуто політику та практику Євросоюзу у сфері безпечності продукції. Основним фактором, що визначає безпечні властивості продукції, є Система технічного регулювання.
     Належним чином застосовані технічні регламенти та стандарти можуть стати тими засобами, що стимулюватимуть конкурентноздатність, заохочуватимуть розвиток інновацій та сприятимуть інтеграції в міжнародній торгівлі. З іншої сторони, неправильно використані технічні регламенти та стандарти можуть стати невиправданим тягарем для економіки, створивши бар’єри в міжнародній торгівлі та негативні явища в сфері конкуренції.
     Минулого року Україна вступила до СОТ, взявши на себе головне зобов’язання усунути фактори, які все ще створюють бар’єри в торгівлі.
Нові підходи, сучасні методи управління та господарювання вимагають прискорення проведення реформ українській системі у відповідності з принципами Європейського Союзу.