Науковий проект, спрямований на оцінку найбільш ефективних для інвестування видів діяльності та територій їх розміщення (коротка)
Дата: 22.09.2009

    Визначення привабливих для інвестування видів діяльності та найбільш вдалих з комерційної точки зору районів їх розміщення реалізується у рамках спільного наукового проекту Інститутів географії НАН України та Російської академії наук «Українсько-російсько-білоруське співробітництво як інструмент розвитку транскордонного регіону».
   Дослідження, що проводяться у рамках роботи над проектом дають можливість комплексно оцінити соціально-економічну ситуацію в регіоні, враховуючи вплив окремих чинників та процесів, що мають місце у транскордонному регіоні загалом. Це дозволяє глибоко проаналізувати регіональні особливості Чернігівської області та оцінити перспективи розвитку прикордонних районів, враховуючи їх економіко-географічне положення.
   Таким чином, проект спрямований на вирішення сукупності практичних завдань оптимізації процесів регіонального розвитку.
     Його основними конструктивними завданнями є:
 - визначення найбільш перспективних для умов даного регіону видів господарської діяльності, що можуть принести найбільший економічний ефект з урахуванням особливостей кожного з районів;
 - виявлення конкретних місць простору – «фокусних точок», що можуть забезпечити найбільшу віддачу у процесі інвестування. Це перспективні центри соціально-економічної активності, оцінка потенціалу яких враховує динаміку соціальної активності, інтенсивність економічних процесів, зв’язки з іншими центрами, як у межах транскордонного регіону, так і України загалом.

     З питань результатів дослідження та подальшої інформації в Україні звертатися за адресою:  01034, м. Київ вул. Володимирська, 44,  Інститут географії НАН України 
Підгрушний Григорій Петрович             
e-mail: pidgrush@meta.ua
Телефони: (044) 486-90-85, (067) 27-23-718