UA
Огляд, статті
До уваги підприємств, зацікавлених в експорті продукції на ринки ЄС

    001133За інформацією асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» у листопаді 2014 року серед товарів, по яких Україна отримала квоти на постачання до ЄС, найбільше було експортовано:

    -  ячменю – 1,6 тис. тонн, що дозволило використати квоту на безмитне ввезення товару на 9,1%,

    - висівки, відходи та залишки кукурудзяні – 120 тонн (використання квоти – 10,2%),

    - крохмаль – 99,8 тонн (4,6%),

    - глюкоза та сироп з глюкози – 87,7 тонн (2,6%)

    - оброблена продукція з цукру – 54,3 тонни (9,1%).

0011333

З огляду на активне використання лише кількох квот, відгуки сільськогосподарських товаровиробників щодо нестачі інформації про ринки ЄС, міжнародну сертифікацію та труднощі із пошуком контрагентів,

 асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) та координаторами Інформаційної кампанії «Сильніші разом!» було вирішено провести ряд практичних семінарів для представників регіонального бізнесу та підприємств агропромислового комплексу, які зацікавлені експортувати свою продукцію на перспективні ринки Європейського Союзу. Заходи пройшли 25-28 листопада у трьох містах України (Харкові, Запоріжжі та Львові).

0011332

        Під час семінарів українські аграрні компанії – потенційні експортери на ринок ЄС –  отримали  комплексну інформацію та практичні рекомендації щодо інструментів, перших кроків та умов виходу на європейський ринок.  

Презентації доповідачів семінарів:

Побудова експортної діяльності на підприємстві при виході на ринок ЄС 

Європейські вимоги до якості на всіх етапах ланцюжка формування доданої вартості

Загальні положення з гігієни харчових продуктів

Створення компанії в ЄС. Міжнародні бізнес структури 

Процедура та необхідні кроки для виходу на ринок ЄС 

Митні процедури. Дозвільні документи для експорту в ЄС. Процедура признання сертифікату походження 

Продукція рослинництва: внутрішній та міжнародний ринок – погляд на ЄС 

Продукція твариництва: внутрішній і міжнародний ринок - погляд на ЄС 

Порядок отримання дозволу на експорт з України до ЄС харчових продуктів тваринного походження

Вимоги до українських підприємств – потенційних експортерів до ЄС 

Торговельні відносини з ЄС: тарифні преференції та квоти 

  Логічним продовженням відповідних семінарів для представників регіонального бізнесу та підприємств агропромислового комплексу, які зацікавлені експортувати свою продукцію на перспективні ринки Європейського Союзу, мають стати безкоштовні консультації з питань експорту товарів до ЄС, які надаватимуться асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» разом із юридичною фірмою «Sayenko Kharenko» та провідними експертами в рамках інформаційної кампанії «Сильніші разом!». 

 Всі запитання стосовно виведення своєї продукції на ринки ЄС виробники можуть направляти на електронну адресу eu28export@gmail.com.

В максимально стислі терміни запитання будуть опрацьовані кваліфікованими експертами, а відповіді надані виробникам.

Для отримання консультацій у рамах даної ініціативи зацікавленим компаніям у запиті слід надати наступну інформацію: 

- назва підприємства,

- основний вид економічної діяльності,

- контактна особа для комунікацій (із зазначенням електронної адреси і мобільного телефону),

- суть питання (максимально конкретно),

- код товарної номенклатури товару (10 знаків), якого стосується запит.

Рекомендуємо ставити запитання максимально конкретно, наприклад, замість «Як вийти на ринок ЄС?» використовувати запитання «Які дозвільні документи необхідні для виходу на ринок ЄС?», «Який рівень тарифного захисту в режимі автономних торгових преференцій» тощо.

Джерело: Український клуб аграрного бізнесу


 

 

Термін застосування автономних торговельних преференцій продовжено до 2016 року

      000000image_38421 березня 2014 року під час саміту ЄС було підписано політичні положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Преамбула. Стаття 1. Розділи І, II та VII), а 27 червня 2014 року відбулося підписання її економічної частини.

      16 вересня 2014 року Верховною Радою України та Європейським Парламентом одночасно було ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію).

     Водночас Рішенням Ради ЄС від 29.09.2014 № 2014/691/ЄС було внесено зміни до графіку тимчасового застосування торговельної частини Угоди про асоціацію. Згадані положення почнуть тимчасово застосовуватися з 1 січня 2016 року.

       Ураховуючи відтермінування тимчасового застосування торговельної частини Угоди про асоціацію, Європейським Союзом було прийнято рішення про продовження дії автономного преференційного торговельного режиму для України (далі - АПТР). Метою зазначених заходів є одностороннє зменшення або скасування митних тарифів СС на товари, що походять з України.

        Застосування автономних торговельних преференцій продовжено до 31 грудня 2015 року.

      Встановлення АПТР регламентується Регламентом ЄП та Ради ЄС № 374/2014 від 16.04.2014 (додаток 1) щодо скорочення або скасування митних тарифів на товари, що походять з України, а також Регламентом ЄП та Ради ЄС № 1150/2014 від 29.10.2014 (додаток 2), яким вносяться зміни до Регламенту ЄП та Ради ЄС №374/2014.

    Рівень одностороннього преференційного режиму ЄС (ставки мит та обсяги тарифних квот), відповідає рівню тарифної лібералізації, передбаченому відповідними положеннями Угоди про асоціацію.

        Ставки увізного мита ЄС

      Починаючи з моменту введення АПТР ставки увізного мита ЄС встановлюються на рівні, який має діяти в перший рік після запровадження вільної торгівлі між Україною та ЄС (додаток 3).

      Детальну інформацію щодо ставок увізного мита ЄС на продукцію походженням з України під час дії АПТР можна отримати скориставшись інтернет ресурсом ExportHelpdesk (exporthelp.europa.eu) розділом Myexport.

 Тарифні квоти

    Запровадження тарифних квот означає, що окремі українські товари будуть постачатись до ЄС у певних обсягах без справляння увізних мит. При цьому мова йде не про обмеження обсягів імпорту, а лише про те, що імпорт зазначених товарів понад визначений обсяг підпадатиме під загальний режим імпорту, тобто оподатковуватиметься за тими ж умовами, які діють для України сьогодні.

       Правила адміністрування тарифних квот регламентуються положеннями статті 3 "Доступ в рамках тарифних квот" Регламенту ЄС №374/2014.

     Адміністрування тарифних квот ЄС здійснюватиметься відповідно до статей 308а, 308b і 308с Регламенту (ЄЕС) № 2454/93 (додаток 4), що встановлює правила для реалізації Митного кодексу Співтовариства, та статті 184 Регламенту (ЄС) № 1308/2013 (додаток 5).

    Крім того, до кінця 2014 року українські експортери мають можливість використати квоти, які були не в повному обсязі використанні протягом дії автономного преференційного торговельного режиму ЄС для українських товарів (23.04.2014-31.10.2014).

    В той же час з 01.01.2015 по 31.12.2015 тарифні квоти на окремі українські товари будуть відповідати рівню тарифної лібералізації, передбаченому в перший рік дії Угоди про асоціацію.

Принцип адміністрування тарифних квот

      "перший прийшов - перший обслуговується "

    Адміністрування тарифних квот, визначених у додатку І Регламенту ЄС (додаток 6), здійснюватиметься Генеральним директоратом з питань оподаткування Європейської Комісії на основі принципу "перший прийшов перший обслуговується" незалежно від місця ввезення товарів до ЄС.

    Правові положення, що визначають порядок управління цими тарифними квотами, містяться у статтях 308а, 308b і 308с Регламенту №2454/93.

   Інформація про поточні залишки тарифних квот, які управляються на основі принципу "перший прийшов - перший обслуговується", доступна в режимі он-лайн на відповідному порталі Служби підтримки експорту

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en)

       База даних для тарифних квот на веб-сайті EUROPAвідображає баланс по кожній тарифній квоті, які застосовують у даному році, а також минулого року. Сайт також містить деякі інші важливі відомості, зокрема, дату вичерпання конкретної тарифної квоти. Ця інформація постійно змінюється в результаті щоденних операцій. Інформація про веб-сайт EUROPAкоригується ввечері кожного робочого дня і, отже, є актуальною на цей момент. Вона залишається на веб-сайті незмінною до вечора наступного робочого дня.

Cистема імпортних ліцензій

      Тарифні квоти, визначені у додатку II Регламенту ЄС (додаток 7), віднесено до  компетенції  Генерального  директорату  ЄК   відповідального  за сільське господарство і розвиток сільських районів і їх адміністрування, здійснюватимуться через систему імпортних ліцензій. Різні регламенти ЄС містяться конкретні положення щодо управління тарифними квотами (в цьому випадку будуть використовуватись положення статті 184 Регламенту (ЄС) № 1308/2013).

      У 2015 році при імпорті до СС м'ясної (яловичина, свинина, свійська птиця) та яєчної продукції ліцензування в рамках відповідних річних квот буде розподілено рівними долями щоквартально, по 25% від загального обсягу квоти. Ліцензування імпорту зернових, як і раніше, відбуватиметься на щотижневих засадах, а молочної продукції шляхом розподілення квоти на два шестимісячні періоди.

Правила походження товарів

     Підставою для застосування до товарів торговельних преференцій має стати сертифікат походження EUR.1. При цьому, діятимуть правила походження товарів відповідно до Регламенту ЄК № 2454/93 (додаток 8), яким введено в дію імплементаційні положення Митного кодексу ЄС (Регламент Ради № 2913/92). З моменту початку тимчасового застосування торговельних положень Угоди про асоціацію будуть введені в дію правила походження товарів, які передбачені Угодою.

     Протягом дії преференційного режиму сертифікати походження EUR.1 будуть видаватися ТПП України та її регіональними підрозділами.

    На період дії АПТР ЄС залишає також можливість використання режиму GSP, який діє сьогодні для України та для використання якого необхідно отримати сертифікат "Форми А". Відповідні сертифікати наразі видає ТПП України. Таким чином, за українськими експортерами залишається право вирішувати в рамках якого режиму здійснювати експорт до ЄС: АГГГР або GSP (Генералізована система преференцій).


 

П'ятницький: Український експорт до ЄС зріс на 10-12%

00000es471_1910711392Експорт з України до Євросоюзу за 10 місяців 2014 року порівняно з минулим роком зріс на 10-12%. "Торговельна частина цієї угоди ще не повністю застосовується обома сторонами. ЄС в односторонньому порядку надає нам торгові преференції, які діють ще з квітня цього року", - повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України В. П'ятницький.

"Взагалі експорт в ЄС у порівнянні з минулим роком за 10 місяців цього року зріс на 10-12% завдяки цьому. У першу чергу, зростання відбулося за рахунок агропромислового сектору", - заявив В. П'ятницький.

Нагадаємо, за словами П'ятницького, переважна більшість технічних регламентів, передбачених угодою про асоціацію України з Євросоюзом, вже прийняті.

Джерело


 

Експерт IFC розвінчала міфи про експорт молочних продуктів в ЄС

971094Радник з питань продовольчого законодавства і конкуренції IFC Катерина Онул розвінчала п'ять міфів про експорт молочної продукції в ЄС.

Вона зазначила, що багато хто думає, що вже завтра Україна повезе в ЄС молоко та молокопродукти. За словами Е.Онул, існує п'ять найбільш поширених міфів.

Міф перший: достатньо лише мати ефективну систему управління харчовою безпекою і бути побудованим з нуля. Але, по-перше, на сьогоднішній день Україні ще не надали дозвіл на експорт. По-друге, щоб його отримати, потрібна тісна співпраця Держветфітослужби та приватного сектора. І третє, зараз очікуються результати останньої перевірки САНКО, після якої Україні, можливо, дозволять експорт молочної продукції.

Міф другий: як тільки Україна отримає дозвіл на експорт молокопродуктів, відразу всі підприємства зможуть почати експорт. Думка знову оманлива - тільки перевірені та узгоджені САНКО українські підприємства зможуть почати експорт і отримати євро номера.

Міф третій: можна буде експортувати як сире молоко, так і молочні продукти. Ні, можна буде експортувати тільки молокопродукти, іншого дозволу у нас не буде.

Міф четвертий: в ЄС можна буде експортувати будь-яке молоко, яке пройшло термічну обробку. Європейським показникам якості та безпеки відповідає тільки молоко екстра класу, і продукти тільки з такого молока можуть потрапити на ринок Європи.

Міф п'ятий: щоб потрапити в перелік підприємств експортерів, треба мати сертифікат НАССР. В ЄС від нас вимагають запровадити систему управління якістю та безпечністю харчових продуктів на основі НАССР, однак це не означає, що потрібно отримувати сертифікат. 

Джерело


 

Інспектори ЄС хочуть отримати від України державні гарантії якості молока для продуктів на експорт до Євросоюзу

fov

 

 

 

 

 

 

Інспектори Офісу з питань харчових продуктів та ветеринарії Гендиректорату Єврокомісії з питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів (FVO) здійснили верифікаційний візит з оцінки здійснення контролю за виробництвом молочних продуктів, призначених для експорту до ЄС. За результатами візиту Держветфітослужбою отриманий проект звіту та рекомендації щодо поліпшення якості сирого товарного молока та вдосконалення системи державного контролю при виробництві молока і молочних продуктів.

Інспекторами FVO рекомендовано:
- зберігання відповідної інформації в базі даних реєстру ідентифікованих тварин шляхом розробки достовірних тестів з охорони здоров'я тварин;
- застосування на підприємствах процедури відділення (сегрегації) та забезпечення гарантій по використанню тільки сирого молока для продуктів, призначених на експорт в ЄС;
- використання тільки аналітичних методів для визначення загального бактеріального обсімениння і соматичних клітин, визначення активності лужної фосфатази в молоці відразу після пастеризації та проведення аналізу зразків води на підприємствах і господарствах, які виробляють молочні продукти.

У даний час міністерством розробляються коментарі інспекторам ЄС з відповідним планом заходів з імплементації, обліку зауважень та затвердження відповідних нормативних документів.

Джерело


 

Відеоконференція з Яном Томбінські

000000image_38412 листопада Посол ЄС, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські провів відеоконференцію з громадськими активістами, представниками органів державної влади, журналістами, студентами та викладачами вищих навчальних закладів Чернігова та Черкас.

Під час прямого включення Ян Томбінські розповів, що має робити для розвитку України кожен її громадянин, згадав події Євромайдану. Посол говорив про самобутність та неповторність української нації і пояснив, чому себе також вважає частково українцем.

Відеоконференція Представництва ЄС в Україні з регіонами була організована за сприяння Чернігівського центру європейської інформації Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Короленка та Черкаського центру європейської інформації обласної універсальної бібліотеки ім. Т. Шевченка.

Учасників відеомосту з Черкас та Чернігова насамперед цікавило, що конкретно Україні належить зробити, аби прагнення її громадян до побудови справді демократичної держави не виявилися марними. Посол Європейського Союзу розповів про потрібні країні першочергові реформи, а також наголосив: «Українцям необхідно зрозуміти, що зміни можливі не лише за умови проведення низки реформ. Також слід подолати комплекс меншовартості. Демократія – це складний процес, який передбачає щоденне обговорення проблем, а українці потребують діалогу насамперед між собою. Окрім цього, українцям варто продемонструвати, що вони свідомі виборці, які не просто щоп’ять років ходять голосувати на виборчі дільниці, а й кожного дня стежать за виконанням даних обраними ними політиками обіцянок».

На думку Яна Томбінського події Євромайдану довели готовність українців покласти життя за європейську ідею. В Європі немає такої багатої ресурсами та потенціалом держави, як Україна. Відтак українці щоденною працею, бажанням змінити країну на краще шляхом реформ, діалогу між собою та взаєморозумінням із сусідніми країнами мають і надалі демонструвати, що Україна – це справді Європа.

Відеоконференція Посла ЄС з Черніговом та Черкасами є частиною інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні», яку Представництво ЄС проводить по всій Україні. Інфокампанія – це серія інформаційно-просвітницьких заходів (публічних заходів, вуличних акцій, семінарів, тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить протягом року в різних містах України. Мета кампанії – пояснити важливість впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.

За додатковою інформацією щодо інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні» звертайтесь, будь ласка, до Вікторії Давидової, Радника з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні за тел. +38 (044) 390-80-10, або e-mail: victoria.davydova@eeas.europa.eu.

jantombinsky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело

Фото: Високий Вал


 

Торгівля України з ЄС в рамках режиму торговельних преференцій: поточний стан

4e1bbcd8-4a0e-8447На початок вересня 2014 квоти по пшениці (950 тис. т) і кукурудзі (400 тис. т) були обрані повністю. Також частково заповнені квоти по м'ясу птиці і яєць. Але в онлайн доступі інформація щодо заповнення цих квот відсутня, оскільки торгівля згаданими групами товарів відбувається не тільки в рамках квот, але і при наявності імпортної ліцензії, яка видається Генеральним директоратом ЄС з аграрних питань на конкурсній основі.

appleЗа даними Європейської комісії (відкритий доступ на сайті http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en) українські товаровиробники вже встигли скористатися пільговим правом на ввезення своєї продукції до ЄС і повністю використали преференційний обсяг квот за такими товарними позиціями:

1. оброблені томати (10 тис. т);

2. виноградний і яблучний соки (10 тис. т);

3. ячмінна крупа і борошно; зерно зернових злаків, оброблене іншими способами (6,3 тис. т);

4. мед (5 тис. т).

По 12 товарним позиціям, на які існує преференційна квота, торгівля взагалі не велася і згадана квота взагалі не використовувалася: м'ясо баранини, цукрові сиропи, оброблений крохмаль, продукція з обробленого молока і масла, оброблена продукція із зернових і молочних вершків, цукрова кукурудза, продукти переробки солоду і крохмалю, сигари і сигарети, етанол, манітол сорбіту.

092483298wheat-glutenСтаном на 06.11.2014 року в ЄС з України імпортовано 464,5 т часнику. Існуюча квота становить 5 тис. т.

Не менш цікавим є і така товарна позиція як "солод і пшенична клейковина". Із загального обсягу квоти (7 тис. т) на сьогодні використано вже близько 2 тис. т, хоча Україна зазвичай є імпортером зазначеної продукції.

Не можна не згадати і про такий український продукт як цукор. Цього сезону в Україні знову перевиробництво солодкого продукту і ціни на нього досить низькі. Така ситуація не додала йому привабливості на європейському ринку. В рамках діючої квоти (20080 тонн) українські товаровиробники відвантажили лише 30 мішків (1500 кг) цукру.

Джерело


 

Відеоконференція з Послом ЄС в Україні Яном Томбінські у Чернігові

3211

6_4ddb812 листопада 2014 року о 12.00 запрошуємо експертів з європейської інтеграції, експертів-міжнародників та аналітиків, представників органів місцевого самоврядування та бізнесових кіл, громадських активістів і журналістів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів Чернігова приєднатися до відеоконференції з Послом ЄС, Головою Представництва Європейського Союзу в Україні, Яном Томбінські.

Під час прямого включення Ян Томбінські розкаже про можливий вектор розвитку України в контексті імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС, поточний стан відносин ЄС-Україна, а також відповість на питання, які найбільше хвилюють активних громадян.

Всі охочі матимуть можливість поставити питання щодо конкретних змін, до яких може призвести імплементація Угоди про Асоціацію, проектів Європейського Союзу в Україні у різних сферах, безвізового режиму, інвестицій та перспектив для України.

Відеоконференція Представництва ЄС в Україні з регіонами буде організована на базі Чернігівського центру європейської інформації обласної універсальної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка.

До участі запрошуються усі зацікавлені темою розмови громадяни. Мова проведення заходу – українська.

1qaejqlwakjedМісце проведення: м. Чернігів, приміщення Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 
проспект Миру 43, аудиторія № 3

Відеоконференція є частиною інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні», яку Представництво ЄС проводить по всій Україні. Інфокампанія – це серія інформаційно-просвітницьких заходів (публічних заходів, вуличних акцій, семінарів, тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить протягом року в різних містах України. Мета кампанії – пояснити важливість впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.

За деталями щодо відеоконференції звертайтесь, будь ласка, до Ольги Сушицької, телефон +38(067)2436355, osushytska@internews.ua.

Джерело


 

ЄС знизив імпортне мито на кукурудзу, сорго та жито

2458754ЄС прийняв рішення знизити імпортне мито на кукурудзу, сорго та жито до 4,49 €/т проти 10,44 €/ т, встановлених раніше.

Попередній тариф був встановлений на тлі значного зниження цін на зернові культури в світі.

Важливим є те, що дія імпортного мита на зазначені зернові не поширюється на поставки продукції в межах встановлених квот.

 

 

Джерело


 

Вибудовування відносин з Україною: огляд пріоритетів, діяльності та досягнень в рамках ЄІСП (2007-2013 рр.)

0000000090898ukraine_euУ нещодавно опублікованому звіті генерального директорату EuropeAid «Європейський інструмент сусідства в 2007-2013 рр. - огляд діяльності та результатів» повідомляється, що протягом останніх семи років допомога ЄС для України була направлена на підтримку ключових реформ для зближення з ЄС.

 

 

 

energoefektyvnistЗгідно з даними звіту співпрацею в сфері енергетики та енергоефективності передбачалося поступове зближення правових норм в областях, охоплених Договором про енергетичне співтовариство, включаючи його екологічні аспекти.

 

img_transportУ сфері транспорту це допомогло підготувати грунт для поширення базової мережі ЄС TEN-T на територію України.

 

 

torg_01Зважаючи на створення ПВЗВТ з ЄС особлива допомога була спрямована на вирішення пов'язаних з торгівлею питань, включаючи усунення технічних бар'єрів у торгівлі, модернізацію стандартів безпеки продуктів харчування (тепер окреме державне відомство здійснює нагляд за безпекою харчових продуктів і дотриманням санітарних і фітосанітарних норм), а також співпраця з митними службами. Деякі зацікавлені сторони (наприклад, Рахункова палата України та Парламентський бюджетний комітет) отримали конкретну допомогу в областях, пов'язаних з реформою системи управління державними фінансами, що вперше дозволило створити комплексну структуру для реформи системи розробки політик і домогтися прогресу в законодавстві про державні закупівлі.

eeeeeborderСпівпраця в галузі міграції та управління кордонами забезпечило супровід діалогу зі спрощення візового режиму, а також функціонування Місії з прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM). Також особлива увага приділялася взаємодії з громадянським суспільством та місцевими органами влади. У 2012 році непроведення урядом реформи системи державного управління та державної служби відповідно до взаємно узгоджених цілей спричинило за собою скасування великої галузевої програми (з бюджетом в 70 млн євро).

1. Двостороння допомога для України в рамках ЄІСП склала в 2007-2013 рр. 1 005,6 євро.
2. Для Національної індикативної програми (НІП) в 2007-2010 рр. було виділено 522,6 євро для підтримки демократії і добросовісного управління, реформи законодавчої системи, розширення адміністративного потенціалу та розвитку інфраструктури.
3. Асигнування по НІП в 2011-2013 рр. склали 483 млн євро на забезпечення сумлінного управління та верховенства права, сприяння вступу в силу Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (включаючи створення ГВЗСТ), а також для сталого розвитку.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися у звіті EuropeAid.

Звіт ЄІСП

Прес-пакет по ЄІСП

Джерело: EU Neighbourhood Info Centre


 

<1 2 ... 49 50 51 52 53 ... 59 60 >